Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1

Text/HTML

 

Xamarin

Cursus Xamarin Fundamentals

 

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor developers die het Xamarin Framework willen gaan gebruiken voor de creatie van cross-platform mobile apps voor iOS, Android en Windows.

Voorkennis
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met het programmeren in C# of Java vereist. Ervaring met Visual Studio is wenselijk.

Uitvoering
De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo’s worden gebruikt voor de begrippen te verhelderen. De cursustijden zijn van 19.00 tot 22.30 uur.

Certificaat
De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat Xamarin Fundamentals.

Inhoud
In deze cursus leren de deelnemers apps te maken met het Xamarin Framework. Met het Xamarin Framework kunnen mobile apps gebouwd worden voor zowel iPad als iPhone devices als ook voor Android en Windows devices. Hierbij wordt onder andere Visual Studio .NET als ontwikkelomgeving gebruikt en C# als programmeertaal. Na een introductie waarin het opzetten van de Xamarin ontwikkelomgeving aan de orde komt, wordt ingegaan op de algemene kenmerken van cross platform development zoals het gebruik van portable class libraries. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de creatie van de User Interfaces voor apps in zowel iOS als Android waarbij Xamarin Forms een belangrijke rol spelen. Het werken met Activities in Android en View Controllers in iOS komt eveneens ter sprake. Tenslotte is er ook aandacht voor het gebruik van location services en de camera. Gedurende de cursus worden iOS Apps en Android Apps gebouwd waarbij Xamarin en Visual Studio worden gebruikt.

 

Module 1 : Xamarin Intro

Cross Platform Development
Xamarin achtergrond
Xamarin tools
Installatie
Device emulators
Visual Studio integratie
Xamarin Forms
Portable Class libraries

Module 2 : Cross Platform Development

 

XAML
Controls
HTML UIWebView control
Xamarin.Forms in detail
Android activities
IOS View Controllers

Module 3 : User Interfaces

 

iOS location manager classes.
Using maps op iOS
Using maps on Android
Translate location coordinates
Tracking applications
Using the camera

 

 

 

 

Prijs

€ 675,00 ex. btw. (€ 816,75 incl. btw.)

 

Meer informatie over Xamarin Fundamentels?
Neem contact op met onze Sales afdeling.

Hosting
Office 365
Tablets
Cloud
Camera beveiliging
Online backup
Digitale aktetas
Telefonie / Voip
Internet
ADSL
VSDL
Glasvezel
Daxis Business Center - Maagdenburgstraat 22 - 7421 ZC Deventer - Tel: 0570-633242 - Fax: 0570-637062 - info@daxis.nl